. Khwab Ki Tabeer & Rahmatabad Help Line : +91 9966378248 (India) , +91 9394778104(UK) , +91 9440349786(Saudi Arabia) , +91 9394778104 (Singapore) , +91 9966378248 (America)
.

.
   

 

Help Line On WhatsApp

+91 9440349786

Rahmatabad Distance

Distance:
1. Hyd: 452 km
2. Mumbai : 1176 km
3. Kolkata : 1498 km
4. Chennai : 238 km

   5.Bemetara Chettisgarh:1029 km

Open :After Namaz Fajr

Closed : 10.00 PM

Dargah Rahmatabad Free sms On Mobile
Hazrat Syed Khwaja Rahmatullah Nayeb-E-Rasool(RA)

                  Hazrata Syeda  Habib Unnisa Maji Saheba(RA)    


 

Get information about dargah Rahmatabad Sharif,details of all sandals,fatehas & other events on your mobile
 

Type on your mobile

Join Rahmatabad & Your Name and your city name

send to this number

09966378248

Dargah Rahmatabad sms service on Whatsapp

Connect 09440349786

 Juma Ke Ahem Kaam

Gusl & Miswak Karna..
.
Safaid & Naye Libaas
Pehnna..
.
Juma Ke Namaz Ke
Pahle Nakhoon Aur
Muche Tarashwana..
.
Tel, Surma & Itr
Lagana..
.
Kasrat Se Durood Sharif
Padhna..
.
Sure Juma & Sure Kahf
Ki Tilawat Karna..
.
Kisi Ke Nikah Ya Janaze
Me Sharik Hona..
.
Kisi Mariz Ki Iyadat
Karna..              

::: ::: :::

 


:

Copy rights 2013 Rahmatabadonline.com